piątek, 21 grudnia 2018

Podstawowa Lista Rankingowa – Przedłużone wsparcie pomostowe w ramach I naboru ( po odwołaniach)

Izba Rzemieślnicza w Opolu, w wyniku zakończenia w dniu 03.12.2018 r. procedury oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  oraz w wyniku zaakceptowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, w dniu 20.12.2018 r. Protokołu z prac Komisji Oceny Wniosków, w ramach projektu pn.: „Moja Przyszłość - Moja Firma” poniżej publikuje Podstawową listę rankingową osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania.

Podstawowa_lista_rankingowa (plik do pobrania)

Każdy z uczestników procedury oceny otrzyma stosowne pismo informujące o przyznaniu lub nie przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego.